Jenkan tahti

Tapaus Anne Berner: 29.4.2019 katosi, tilalle 1.6.2019

Ruotsalaispankki SEB:stä kerrotaan Uudelle Suomelle, että nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) on aloittamassa SEB:n uudessa hallituksessa vasta kesäkuun alussa.

Berneriä esitetään SEB:n hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta. SEB:n mukaan yhtiökokouksessa esitetään, että Berner valitaan 26. maaliskuuta mutta hän astuu tehtävään 1. kesäkuuta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Uutiset.

Berner itse kertoi Ylelle eilen, että nimitys astuu voimaan vasta myöhemmin, ei heti 26. maaliskuuta. Berner ei kuitenkaan selventänyt tuolloin tarkkaa päivää.

Päivämääräasia on olennainen, sillä kyse on siitä, toimiiko Berner SEB:n hallitukseen astuessaan vielä Suomessa ministerinä vai toimitusministeristön jäsenenä.

Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta. Sen jälkeen hallituksen tilalla toimii toimitusministeristö. Oikeuskanslerin kannan suhteen ero Suomen hallituksen ja toimitusministeristön välillä on puolestaan tärkeä siksi, että oikeuskansleri on katsonut, että Berner voi nimenomaan toimitusministeristössä toimiessaan olla samaan aikaan myös SEB:n hallituksessa.

Uusi Suomi kertoi keskiviikkona, että SEB:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti 26. maaliskuuta, ja aiempina vuosina järjestäytymiskokous on myös tehnyt päätöksiä. Oikeuskansleri kommentoi Uudelle Suomelle keskiviikkoiltana, että tämä tieto päivämäärästä 26.3.2019 muuttaa asetelmaa.

Koko asia itsessään on olennainen siksi, että lopulta kyse on perustuslaista. Perustuslaki määrittelee, mistä tehtävistä ministerin on syytä pidättäytyä ministerinä ollessaan eli käytännössä sen, mitkä tehtävät ovat kiellettyjä ministerille. Hallitusjäsenyys rahamarkkinoihin liittyvässä laitoksessa on yksi tällainen asia.

SEB:n Ylelle antama kommentti siis selventää Bernerin siirtymäkuviota. Vielä on kuitenkin epäselvää se, minne koko kuviosta katosi päivämäärä 29.4.2019.

Tuo huhtikuinen päivämäärä on nimittäin se, jonka oikeuskansleri omien sanojensa mukaan sai Berneriltä. Oikeuskanslerin mukaan Berner kertoi hänelle aloittavansa SEB:n hallitustyön juuri 29. huhtikuuta, jos tulee valituksi SEB:n hallitukseen.

Epäselvää on myös se, missä vaiheessa tämä uusi päivämäärä 1.6.20189 on tullut peliin mukaan. 

Turun Sanomien mukaan peliin on puuttunut pääministeri Juha Sipilä (kesk). Sipilä on oikeuskanslerin muuttuneen kannan seurauksena tehnyt lehden mukaan linjauksen, ettei Berner voi toimia SEB:n hallituksessa edes toimitusministerinä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Pisteet Uudelle Suomelle hyvästä tutkivasta journalismista.

Sipilälle ja Bernerille ei pisteitä voi antaa, sillä yksinkertaisin ja selkein ratkaisu on ollut molemmille koko ajan vieras ja sen sijaan on pelattu päivämäärillä; 26.3, 29.4 ja nyt 1.6.

Bernerin kohdalla on kyse niin merkittävästä siirrosta että terveessä demokratiassa hän olisi ensi töikseen ilmoittanut eroavansa välittömästi. Se olisi ollut yksinkertaisin ja ilmeisin ratkaisu. Näin hän olisi ollut heti vapaa toimimaan ruotsalaispankin hallituksessa, vaikka heti ja vähintäänkin noina kolmena nyt ilmoitettuna päivämääränä.

Ennen vaaleja ei ministeriössä ole mitään mitä ei pystyttäsi hoitamaan jonkin toisen ministerin johdolla.

Nyt jää koko kuviosta hyvin ikävä maku, ja taustalle tietysti keikkumaan kysymys siitä miten paljon ruotsalaispankin asioita hoidetaan puhelinkokousten etc. avulla, mahdollisesti muulloinkin kuin 26.3, 29.4 ja 1.6.

Nähdäkseni erityisesti Sipilä on hallituksen pääministerinä vastuussa tästä ei niin yllättävästä tavasta venyttää perustuslakia bisnesmaailman tapojen suuntaan.

Käyttäjän JenniTamminen1 kuva
Jenni Tamminen

"Pisteet Uudelle Suomelle hyvästä tutkivasta journalismista."

Kiitos, Pekka.

Harri Savolainen

Kyllä nuo isot ratahankkeet ehtii vielä nuijia NRG Group:in rahastettaviksi.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Haluaisitko tarkentaa, missä pykälässä ”Perustuslaki määrittelee, mistä tehtävistä ministerin on syytä pidättäytyä ministerinä ollessaan eli käytännössä sen, mitkä tehtävät ovat kiellettyjä ministerille.” Millä perusteella ”Hallitusjäsenyys rahamarkkinoihin liittyvässä laitoksessa on yksi tällainen asia”?

Eteivät olisi perustuslaki ja hallintolaki menneet iloisesti sekaisin? Ainakin sopii toivoa, että eduskunta on perustuslakia säätäessään osannut välttää ihan noin detaljeihin menemistä, vaikka viimeksi tunkivatkin perustuslakiin melkein kaiken mikä mieleen juolahti.

Käyttäjän JenniTamminen1 kuva
Jenni Tamminen

Kyse on nimenomaan perustuslaista.

Perustuslaissa ja sen esitöissä edellytetään, ”että ministeri pidättäytyy hoitamasta” hallintotehtäviä eli muun muassa hallitustehtäviä ”rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yrityksissä”.

Ja tämä on siis juurikin esitöissä. Tässä tarkka lainaus:

Ehdotetun säännöksen voidaan siten katsoa edellyttävän edellä olevan perusteella, että mi- nisteri pidättäytyy hoitamasta ainakin seuraa- via tehtäviä:
1) valtion ja muun julkisyhteisön virka;
2) palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä;
3) hallintotehtävät (hallituksen, hallintoneu- voston tai niitä vastaavan toimielimen jäse- nyys) valtionyhtiöissä;
4) hallintotehtävät rahoitus- ja vakuutuslai- toksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteis- kunnallisesti merkittävissä yksityisissä yrityk- sissä;
5) etujärjestöjen luottamustehtävät valta- kunnallisella tai keskusjärjestötasolla (ammatil- liset etujärjestöt, työnantajajärjestöt, elinkei- noelämän järjestöt, tuottajajärjestöt, kunnalli- nen keskusjärjestö); sekä
6) hallinto- tai luottamustehtävät sellaisissa yhteisöissä (esim. yhdistykset ja säätiöt), joilla on kiinteä yhteys asianomaiseen hallin- nonalaan.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

Käyttäjän JenniTamminen1 kuva
Jenni Tamminen

Muun muassa professori Elina Pirjatanniemi nosti perustuslakiasian esiin aika varhaisessa vaiheessa: https://twitter.com/epirjata/status/10981656300444...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Kiitos tarkennuksesta. Itse pykälä on hyvin yleisesti muotoiltu, kuten pitääkin. Voinemme siis sopia, että perustuslaissa tarkoitetaan että ministerin tulee muunmuassa noista hallituksen esityksessä mainituista pidättäytyä. Reagoin siis muotoiluusi että tehtävät, joista tulee pidättäytyä, olisi määritelty perustuslaissa.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Ruotsi muuten on myllerryksessä pankkialan suhteen. Skandaali toisen perään. Saa nähdä milloin SEpankki on mukana kun venäläisen rahanpesun ja veronkierron kaikki kuviot paljastuu. Ja Nordea. Voi olla tuulinen paikka Bernerillä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Perustuslain 63 §:n ja pykälässä todetaan muun muassa, ettei ministeri saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista.

"Valtioneuvoston jäsen ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä (perustuslain 63§).

Lainauksia ko. ministerin käsikirjasta. "Näitä ovat mm. palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsenyys valtionyhtiöissä ja valtion liikelaitoksessa, hallintotehtävät rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yksityisissä yrityksissä, etujärjestöjen luottamustehtävät valtakunnallisella tai keskusjärjestötasolla sekä hallinto- tai luottamustehtävät sellaisissa yhteisöissä, joilla on kiinteä yhteys asianomaiseen hallinnonalaan".

Ministerin käsikirja ja siellä on selvät ohjeet ja mitä laki määrittelee.

https://vnk.fi/documents/10616/1095776/Ministerin+...

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Bernerin tapauksen myötä Suomen perustuslaki joutui nyt testiin. Perustuslain 5. luvun 63 §, joka koskee ministerin sidonnaisuuksia, ei anna mitään tilaa selittelyille.
Tämä tulee esille myös Hallituksen esityksessä Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi (HE 1/1998). Esityksessä tuodaan esille se, mitä lailla aidosti tarkoitetaan.

Perustuslain kirjoittamistapa puhuu jo itsessään omaa korutonta kieltään Hallituksen esityksessä HE1/1998:

”Perustuslain kirjoittamistapa poikkeaa tavallisen lainsäädännön kirjoittamistavasta. Perustuslaki on hierarkkisesti ylimmänasteinen kansallisen oikeusjärjestyksen säädös. Se luo perustan muulle oikeusjärjestykselle. Perustuslaki on myös keskeinen kansallinen symboli, eräänlainen tasavallan peruskirja. Sen käyttämien ilmaisujen tulee siten olla juhlavampia kuin muissa laeissa. Perustuslaissa tulee pyrkiä tietynlaiseen jykevyyteen: perustuslain tekstin tulee olla pysyvämpää kuin muun lainsäädännön.”

Näyttäisi siltä, että tarkoitus on ollut hoitaa tämä asia mitä ilmeisemmin ”läpihuutojuttuna”, mutta on jouduttu palaamaan ns. ”ruotuun.” Tästä kertoo tämä uusi päivämäärä 1.6.2019.

Suomen Hallitusmuotoa on kunnioitettava.

”Perustuslaki on hierarkkisesti ylimmänasteinen kansallisen oikeusjärjestyksen säädös. Se luo perustan muulle oikeusjärjestykselle.”

Kysymys on siis koko oikeusjärjestelmän perustasta.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/1998000...

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Mutta kepulaiset ovat ylpeitä ministeristä, ja ministeri voi jatkaa ministerinä. Ja ministerin itsensä mielestä kaikkien suomalaisten tulisi olla ylpeitä hänestä.

Perustuslailla niin väliä, eikä moraalillakaan. Muutellaan päivämääriä miten sattuu ja sopii, ja puhutaan mitä sattuu ja mikä mihinkin sopii.

Epäilemättä Keskusta on Suomen henkilöpalvontapuolue, se jota äänestäjien ja kansan mielipide ei kiinnosta pätkän vertaa. Valitettavasti.

https://yle.fi/uutiset/3-10657440

Mutta yhdessä asiassa Berner puhuu totta. Hän sanoo tehneensä poliittisen harkinnan asiassa. Sen voi toki itse kukin ymmärtää siten kuin ymmärtää.

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen

Vaikka en Berneristä välitä pätkääkään, on tämä taas jotain hyvin suomalaista että demonisoidaan tällä tasolla (en viittaa tähän asialliseen artikkeliin, vaan yleensä)

1) politiikasta liike-elämään siirtyvää menestynyttä naista, ja
2) Skandinaviska Enskilda Bankenia

Ensimmäinen en ole ikinä ollut, mutta SEB:illä vietin kolmisen vuotta Lontoossa ja Helsingissä. Vaikea omienkin kokemusten perusteella nähdä edes Wallenbergejä muuten kuin hieman hassuna rikkaana ruotsalaissukuna, joka omistaa myös pankin. SEB taas on asiallinen pankki, joka on moneen muuhun ruotsalaisorganisaatioon verrattuna jopa varsin sitoutunut Suomeen, eikä edes ylimielisellä tavalla vaan pitkäjänteisesti.

Noh, eipä tällä asialla ole minulle väliä, mutta onpa taas outoa. Taas vissiin jättää pari fiksua liike-elämän ihmistä väliin idean vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja broilereiden ylivalta pysyy ja paranee.

Hiukan siis toivoisin yleisesti ottaen hillitympää reaktiota kun politiikot ”kelpaavat” markkinatalouden palvelukseen. Sehän on kaiketi hyvä juttu, tuottavat lisäarvoa kansantalouteen. En ainakaan pitäisi heitä huonompina kuin sopeutumiseläkkeellä laiskottelevia tai jossain kunniavirassa lojuvia ex-broilereita.

Jos saisin siis itse toivoa, ylilyöntilynkkauksia ei järjestettäisi. Siitä olisi se vissi hyöty että liike-elämässä pärjäävät akateemisesti koulutetut ihmiset tulisivat myös poliittisiin luottamustehtäviin parkkiintuneiden urapoliitikkojen ja julkkisten rinnalle.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Et ole nähtävästi seurannut lainkaan sitä mistä on kysymys ja missä nähdään ongelma, ja niinpä eksyt sivupolulle.

Kenelläkään näet tuskin on mitään sitä vastaan että liike-elämästä politiikkaan tullut palaa liike-elämän pariin. Mutta se pitäisi osata tehdä siten kuin politiikassa kuuluu tehdä, eikä siten kuin bisnesmaailmassa on totuttu tekemään.

Monet erittäin osaavat ja merkittävät bisnesmaailman menestyjät ovat lausuneet ettei valtiota voi johtaa kuin yritystä eikä yritystä kuin valtiota.

Valtion ja poliitikon toimia säätelee ensisijaisesti perustuslaki, jonka yli on nyt bisnespoliitikkojen toimesta kävelty.

Jos Berner ja Sipilä olisivat toimineet siten kuin politiikassa kuuluisi toimia olisi Berner jo jättänyt ministeriön ja tilalle olisi nimitetty uusi ministeri.

Pankkimiehen on tietysti vaikea ymmärtää ettei yhteiskunta ole pankki.

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen

1) Kyllä tässä minusta on pääasiallisena pointtina siirtyminen politiikasta liike-elämään. Siinä on monella erittäin paljonkin sitä vastaan ja se halutaan demonisoida jonkinlaiseksi politiikan sisäpiirin etujen siirroksi yksityisen yrityksen käyttöön. Minusta tuollainen ajattelu on aika naiivia ja ilkeämielistä.

2) Jälkimmäinen pointtisi lienee siirtymäajoista, joille minulla on enemmän sympatiaa. Nyt tässä päällekkäisyysaikoja ei jää lainkaan, toki omituisen aikataulusäädön jälkeen. Aikataulusäätö ei ollut kunniaksi SEB:lle, Bernerille eikä Sipilälle.

Olen kyllä 1) pointin vuoksi tyytyväinen että Beneriä ei pistetty vaihtoon. Siinä nyt sitten nähdään onko tämä ongelma vai ei ja keskustellaan riskeistä. Jos olisi laitettu pihalle, olisi vahvistunut väärä käsitys että politiikasta on kunniakasta mennä pois vain sopeutumiseläkkeelle tai pakastevirkaan.

Käyttäjän JenniTamminen1 kuva
Jenni Tamminen Vastaus kommenttiin #19

"Aikataulusäätö ei ollut kunniaksi SEB:lle, Bernerille eikä Sipilälle."
Juuri tämä tiedottamiseen, päivämääriin ja esteellisyyskysymyksiin liittyvä säätö on ollut minun kritiikkini kohde.
Muutoin itse asiassa ei minusta ole mitään moitittavaa. Siirtymisen politiikasta liike-elämään pitää minun mielestäni olla mahdollista ja suotavaa, kunhan edellä mainitut näkökohdat otetaan huomioon.

Käyttäjän samimiettinen kuva
Sami Miettinen Vastaus kommenttiin #22
Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula Vastaus kommenttiin #22

Onko Sipilän muisti näin lyhyt?

Ministerit kertovat ajoissa aikeensa siirtyä uusiin tehtäviin
Valtioneuvoston viestintäosasto 1.7.2015 13.41
Tiedote 359/2015

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ministerit päättivät keskiviikkona 1. heinäkuuta pidetyssä neuvottelussaan sitoutua vapaaehtoisesti ilmoittamaan hyvissä ajoin aikeensa mahdollisesta siirtymisestään muihin tehtäviin kesken ministerikauden tai tietyn ajan kuluttua ministerin tehtävän päättymisen jälkeen.

Käyttäjän JukkaMattsson kuva
Jukka Mattsson

Oikeuskanslerin muuttuneen kannan johdosta myös pääministeri Sipilä ilmoitti että Anne Berner ei voi toimia toimitusministerin tehtävässä jos hän työskentelisi samaan aikaan myös SEB:n hallituksessa.

Oleellista on milloin nykyisen hallituksemme kausi loppuu, milloin ministerimme jatkavat työtään toimitusministereinä, kuinka pitkään he toimivat tässä työssään, kuinka pitkä aika kuluu siihen että vaalien jälkeiset voittavat puolueet saavat sovittua hallituspohjasta, ja uusi hallitus voi aloittaa toiminnan.

Kuten läntisestä naapuristamme olemme kuulleet että hallitusneuvottelut voivat kestää kuukausia.
Täten uskoisin että me emme tule näkemään suomessakaan Berneriä hallituksessa sen jälkeen kun toimitusministerit aloittavat työnsä. Hänhän ei voisi siinä toimia?

Minne siis katosi Anne Bernerin päivämäärä 29.4.2019? Tämä kiinnostaa nyt yhä enemmän.

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

ilta sanomissa hyvä yhteenveto " hässäkästä" ja lainaus ministerin käsikirjasta

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006009746.html

Vaikka perustuslain 63§ ministereiden sidonnaisuuksista antaa Bernerille puhtaat paperit jatkaa ministerinä, lain perusteluosa (HE 284/1994) on ainakin Berneriltä jäänyt miettimättä.

”Kiellettyjen sidonnaisuuksien piiriä käytännössä täsmennettäessä on olennaista huolehtia nimenomaan siitä, että ministerit pidättäytyvät tehtävistä, jotka ulkopuolisen arvioitsijan silmin katsottuna saattavat vaarantaa luottamusta ministerin toimintaan valtioneuvoston jäsenenä.”

Politiikassa asiat ovat miltä näyttävät.

ja lopuksi is toteaa:

"Berner sai kaikki tahtonsa läpi ja voitti, muut osalliset saivat kärsiä tappion."

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Menen vielä tähän ministerin käsikirjaan.
Valtioneuvoston kanslia kiittää työryhmää tehdystä työstä ja toivoo, että uusi käsikirja mahdollisimman hyvin tukee valtioneuvoston jäseniä tehtävissään. Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2015

1.2.2.6 Ministerien sitoumus toimenpiteistä ministerin siirtyessä toisiin tehtäviin.
"Valtion virka-mieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden, tai jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan".

Ministeriön ohjekkin selkeästi antaa ymmärtää, ettei olisi mahdollista toimia! (perustuslain 63§).

Lainauksia ko. ministerin käsikirjasta. "Näitä ovat mm. palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsenyys valtionyhtiöissä ja valtion liikelaitoksessa, hallintotehtävät rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä muissa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yksityisissä yrityksissä, etujärjestöjen luottamustehtävät valtakunnallisella tai keskusjärjestötasolla sekä hallinto- tai luottamustehtävät sellaisissa yhteisöissä, joilla on kiinteä yhteys asianomaiseen hallinnonalaan".

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Tätä varten Bernerin pitää olla LVM:llä töissä mahdollisimman pitkään.

https://www.msn.com/fi-fi/talous/uutiset/valtio-va...

Nyt on vasta Turun tunnin
juna hankeyhtiö perustettu

https://www.msn.com/fi-fi/talous/uutiset/valtio-va...

Neljä muuta yhtiötä on

- Hankeyhtiö Suomi-rata,
- Kalustoyhtiö,
- Kiinteistöyhtiö ja
- Rail Baltica -yhtiö.

https://www.uusisuomi.fi/raha/270849-suomen-valtio...

vielä perustamatta, rahat jakamatta ja niihin oikeanlainen johto, joka valitsee sitten lisärahoittajat; ne henkilöt ovat vielä valitsematta.

muistanette vielä professori virenin huomiot näistä nykypolitiikkojen ratahankkeista:

http://meeviren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269803-po...

ja miten niitä on viime vuosikymmen edistetty https://www.uusisuomi.fi/comment/831314#comment-83...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olisiko Ministeri Bernerin ptänyt pyytää arvio virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta.
"Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion mahdollinen eturistiriita hyvä selvittää etukäteen".

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

Ministereitä koskien:
* Ministerit sitoutuvat ilmoittamaan neuvottelukunnalle harkitessaan ministerin tehtävän jälkeisiä muita tehtäviä.
* Antaessaan sitoumuksen ministeri hyväksyy neuvottelukunnan suositteleman mahdollisen karenssiajan.
* Käytännön perusteella arvioidaan uuden lainsäädännön tarvetta.

"Neuvottelukunta esittää, että seuraavan hallituksen ministerit sitoutuisivat tarkistamaan, ettei eturistiriitoja synny. Ministerit pyytäisivät valtion virkamieseettiseltä neuvottelukunnalta arvion, voiko siirtymisessä työskentelemään valtionhallinnon ulkopuolelle olla eturistiriidan mahdollisuus. Lisäksi neuvottelukunta esittää, että seuraava hallitus arvioisi ministerien siirtymistä koskevan lainsäädännön tarvetta".

"On erittäin hyvä, että sidonnaisuuskeskustelua ja eettisiä pohdintoja käydään. Nyt valmistellut virkamieseettiset suositukset ovat hyvä lisä tähän keskusteluun. Sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen näkyväksi tekeminen on tärkeää, jotta luottamus poliittisen päätöksenteon riippumattomuuteen säilyy, arvioi ministeri Risikko vastaanottaessaan neuvottelukunnan suositukset".

https://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelu...

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.3.2018-31.12.2020.
Neuvottelukunnan tehtävät
1. Antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta

Käyttäjän TeppoRaininko kuva
Teppo Raininko

Suomi on keskinkertaisuutta arvostava maa, jossa tappion kärsinyttä pilkataan ja menestynyttä vihataan. Erityisesti näyttää naisille olevan vaikea sulattaa sitä, että toinen nainen menestyy. Tämäkin blogisti on siitä elävä esimerkki. Itse olisin odottanut, että feministit olisivat riemuissaan huutaneet - torilla tavataan - mutta ei ole näköjään aika vielä kypsä.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Median viimeinen demonisointi taisto ja lynkkäysmentaliteetti joka kohdistunut Anne Bernerin koko ministerikauteen. Näin sanotaan tuolla ylempänä, mietteet on samat.

Anne Berneri on osoittanut toimillaan älykäkästä pitkälle menevää visionääristä kykyä kuten ehdotuksen esimerkiksi autoveron muuttamisen km pohjaiseksi jossa vero kerättäisiin digtalisaatin avulla auto kohtaisesti nythän sinä maksat myös naapurinpuolesta autoveroa.

On huomattava ettei SEB pankin hallitukseen kutsuta ketä tahansa vaan sellainen jolla on kykyä ja osaamista nähdä pitemmällle tulevaisuuteen ja sellaista kykyä on Anne Bener osoittanut.

Olettaisi että median toimittajat näkisivät tämän puolen voittopuolisena enneminkin kuin demkisoiti puolen mutta onko niin että vaatisi rohkeutta erottua edesmenneen presidenttimme Mauno Koivistkn sopuli vertauksesta johon voi lisätä nykyaikaisesti soppulipopulismin.

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Seppo , eikö sinun mieleesi ole yhtään tullut miettiä Valtion varojen ja erityisesti liikenne infra panostusten keskinäistä suhdetta lainkaan. Sitä miten paljon valtion varoja voidaan panostaa mihinkin liikennemuotoon ja miten.

Muistamme esimerkiksi niin Lahden ,Turun kuin Vaalimaalle menevien moottoriteitten rakentamisaikataulut. Niitä ei aikataulutettu samaan aikaan tehtäväksi.

Nyt Raideliikenne projekteja on käynnissä valtion toimesta 10 miljardin edestä yksityistämisperiaatteella, jossa tietoisesti syödään VR:n toimialaa viidellä eri valtion panostamalla yksityisellä yhtiöllä. Ja koko VR tuotot ovat tällä hetkellä vain hieman yli 700 miljoonaa euroa. Miten paljon tulot VR vähenevät kun nuo viisi yhtiötä alkaa verottamaan liikennettä omiin väyliinsä. Ja on jo nyt selvää että kaikki uudet yhtiöt tulevat olemaan tappiolillisia ellei VR maksa liikennöimisestä ylihintaa ja maassa ei edelleen ylläpidetä ns Suomi on Saari liikennestrategiaa yllä jossa maantieliikenne volyymejä ei siirretä halvimpaan suomessa mahdolliseksi tehtävään liikenne infraan ja sisävesiliikenne moodiin.

Ja kyseinen viidelle eri yhtiölle siirrettävät tulot liikenteestä on vain tuloa selkeästä syöttöliikenteestä , aluepoliittisesti käynnissä olevaan Suur metropolin ja jopa 200 000 ihmisellä lisääntyvään työssäkäynti saarikompleksiin kahdessa eri maassa. Mukaan luettuina mitä ilmeisimmin veroparatiisi saarikompleksin rakentamisen Suomenlahdelle.

Kaiken lisäksi kun tätä aluepoliittista kehittämistä on valmisteltu valtion ja Uudenmaan alueen toimesta jo koko vuosikymmen mm. jättämällä tietoisesti valtakunnan liikenteen tutkimus ja kehittämistoiminnasta kokonaan pois sisävesiliikenteen mahdollisuudet. Ja eduskunnan kaikki puolueet ovat tämän nielleet 100% . Mielestäni tästä kokonaisuudesta voi kyllä mielestäni olla jo hyvin, hyvin huolissaan..... jolla ei ole mitään tekemistä Berneriin kohdistautuvan kateuden kanssa. Koska Berner on ollut vain pelinappula suuremmassa pelissä, jota on pelannut ja pelaa edelleen ensisijaisesti niin metsäteollisuus kuin pankit, ammattiyhdistysliike, aluekeskukset ja LVM virkamiesjohto median avustuksella. www.sisavesi.fi

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Uuden Suomen aktiivisuuden ansiosta nyt myös Yle penkoo tätä omistusta sekametelisoppaa, jossa jopa oikeuskansleri on erehtynyt harhapoluille:

https://yle.fi/uutiset/3-10657713

Ja kiihkeimmille kepulaislle heti tiedoksi, että tuskin kenelläkään on yhtään mitään Bernerin nimitystä vastaan. On kyse aivan muista asioista, kuten perustuslaista, demokratiasta, avoimuudesta, laillisuuden valvonnasta ja tiedottamisesta.

Käyttäjän AnttiJuhaniKasvio kuva
Antti Kasvio

Oleellista ei ole se, millä päivämäärällä ministeri siirtyy pankin hallitukseen eikä edes se, millaiset tehtävät ovat perustuslain mukaan yleisesti ministereille sallittuja ja mitkä eivät.

Käytännössä oleellisinta on se, että pohjoismaisten pankkien on havaittu osallistuneen Baltiassa sijaitsevien tytäryhtiöidensä kautta miljardien eurojen suuruiseen itäisen rahan pesemiseen. Tämä kiinnostaa erityisesti yhdysvaltalaisviranomaisia, jotka ovat määränneet ankaria sanktioita sekä Kremliä lähellä oleville liikemiehille että niiden kiertoyrityksiä avustaville organisaatioille. Skandaali on jo heikentänyt oleellisesti pohjoismaiden pankkien markkina-arvoja ja vahingoittanut Pohjoismaiden kansainvälistä mainetta. Asioiden selvittäminen vaikuttaa myös Pohjoismaiden kansainvälisiin suhteisiin ja niiden viranomaisten nauttimaan luottamukseen.

Suomen viranomaiset osallistuvat tapahtumien selvittelyyn ja toivottavasti pitävät myös valtiojohtoa – etenkin valtioneuvoston jäseniä – tilanteen tasalla niin, että Suomen kannalta mahdollisesti ongelmallisiin asioihin osataan reagoida ajoissa ja oikealla tavalla. Asian luonteesta johtuen monet valtioneuvoston jäsenten saamat tiedot ovat todennäköisesti erittäin luottamuksellisia.

Pankkien ja valtioiden intressit eivät tämän tapauksen selvittämisessä käy saumattomasti yksiin keskenään. Pankit vakuuttavat kyllä ulospäin pyrkivänsä parhaansa mukaan auttamaan viranomaisia tapahtumien selvittämisessä, mutta oleellisinta niille on maineen hallinta ja asiakassuhteiden säilyttäminen. Tällöin ikävät asiat pidetään mieluiten salassa viranomaisilta ja julkisuudelta niin kauan kuin siihen vaan on mahdollisuus. Viranomaiset eivät puolestaan halua pankkien tietävän, mitä he tietävät pankkien toiminnasta ja miten he ovat tietonsa hankkineet.

Mikä on tällaisten olosuhteiden vallitessa paras tapa toimia sen jälkeen, kun valtioneuvoston jäsenen tiedetään siirtyvän liikepankin johtoon? Annetaanko hänen jatkaa valtioneuvoston jäsenenä ja saavan samat tiedot pankkiskandaalin selvittelyistä kuin muidenkin valtioneuvoston jäsenten? Vai jätetäänkö hänet jakelulistojen ja asiaa koskevien keskustelujen ulkopuolelle? Toivotaanko, ettei hän paljasta saamiaan tietoja jatkossakaan ulkopuolisille eikä käytä niitä hyväkseen esittäessään pankin johdossa näkemyksiään siitä, mitä pankin eri tilanteissa kannattaisi tehdä tai olla tekemättä?

Liikepankin näkökulmasta on tietenkin erinomainen juttu, että se saa skandaalin karikoissa luovimiseen sellaista luotsausapua, jota kilpailijoilla ei ole käytettävissään.

Minusta se on niin erinomainen juttu, että ministeripesti olisi ollut paras päättää välittömästi tämän nimityssuunnitelman tultua julkisuuteen. Pääministeri olisi voinut yksinkertaisesti todeta, että syntyneen eturistiriidan vuoksi ministeri ei enää nauti hänen luottamustaan. Tämä johtopäätös olisi tullut tehdä aivan riippumatta siitä, kuinka hyvin tai huonosti ministeri on muutoin mahdollisesti tehtäviään hoitanut.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Olen erittäin iloinen siitä, että Anne Berner siirtyy SEB-pankin hallitukseen. Suomi on väkiluvultaan liian pieni ja pinta-alaltaan liian suuri hänen visioilleen. Näissä visioissa kansainväliset markkinavoimat näyttäisivät ottavan ”niskalenkin” Suomi-neidosta.

On naurettavaa kuvitella, että kansainväliset yhtiöt tulisivat tähän maahan hyvää hyvyyttään. He tulevat sen tähden, että saavat katetuottoa sijoittamalleen pääomalle. Raideliikenteen kilpailuttamisessa on sama tilanne edessä kuin taksiliikenteessä. Ensin hinnat alenevat ja sitten ne nousevat entiselle tasolleen ja jopa ylikin. Poikkeuksena on se, että tämä ei koske nyt pelkästään ihmisiä, vaan myös tavaroita. Kuljetuskustannukset tulevat kasvamaan. Ulkomaankauppa kärsii.

Sipilä ilmoitti hallituksensa alkuvaiheessa laittavansa ”taseen töihin” ja Berner on ollut tässä hänen luottoministerinään. Viimeisen mielipidetiedustelun mukaan Kepun oma ”tase” on suuntautumassa ”pakkasen puolelle.” Kepun vanha perusäänestäjäkunta, maanviljelijät ovat nyt näkemässä vihdoin ”metsää puilta.” Se tietää monelle nykyiselle Kepun kansanedustajalle ”tuolileikkiä” tulevissa vaaleissa. Alkuvauhtia tähän saatiin eilen Kepun ryhmäkokouksessa. Bernerin asema on tärkeämpi kuin oma puolue.

Suosittelen lukemaan oheisen Veikko Pöyhösen blogin.

http://veikkopoyhonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270...

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Kun tätä lisää penkoo niin yhä enemmän tietenkin löytyy...

Voidaan jopa kysyä kumpi tuli ensin SEB tarjous vai päätökset yhdistää raideliikenneprojektit.

Marraskuuhun 2018 asti oli kaksi projektia mutta sitten Vesterbacka ja Berner yhdessä ilmoittivat että nyt on vain yksi yhteinen projekti

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005919402....

ja sen jälkeen alkoikin tapahtua kun aloitettiin valtion toimesta Suomen puolen syöttöliikenne raiteitten kehittäminen mikä huipentui eiliseen ilmoitukseen :https://www.uusisuomi.fi/raha/270849-suomen-valtiolta-jattimainen-panostus-raidehankkeisiin-tunnin-juna-etenee

Ja nyt sitten kun vielä tiedetään että Wallenberg on yksinomaan panostamassa kauppaan ja liikenteen kehittämisinnovaatioihin ainakin vuodesta 2015 alkaen

https://www.youtube.com/watch?v=C8Y166SjIo0&fbclid... niin voi asettaa selkeän kysymyksen . Mikä on SEB pankin osuus siihen että veroparatiisi saarien ja sinne tulevien kymmmenien tuhansien ihmisten rakentamis hankkeen sivutuotteena tuleva raide tunneli hanke etenee näinkin nopeasti ja mikä on ollut SEB suhde murrosvaiheessa ministeriin....

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Onko Sipilän muisti näin lyhyt?

Ministerit kertovat ajoissa aikeensa siirtyä uusiin tehtäviin
Valtioneuvoston viestintäosasto 1.7.2015 13.41
Tiedote 359/2015

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ministerit päättivät keskiviikkona 1. heinäkuuta pidetyssä neuvottelussaan sitoutua vapaaehtoisesti ilmoittamaan hyvissä ajoin aikeensa mahdollisesta siirtymisestään muihin tehtäviin kesken ministerikauden tai tietyn ajan kuluttua ministerin tehtävän päättymisen jälkeen. Ilmoitus perustuu valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan viime syyskuussa antamaan suositukseen. Se annetaan tarvittaessa pääministerille ja neuvottelukunnalle, joka antaa neuvoa-antavan lausunnon.

Sitoumukseen sisältyvät edellytykset muiden tehtävien vastaanottamiselle, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaa eturistiriidan aikaisempaan vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden tai jos siirtyminen on muutoin omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan. Virkamieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...

Antti Harkila

No kerropa mitä pahaa Berner ehtisi aiheuttaa ja kenelle jos menisi töihin jo huomenna? Kansanedustajien AY-linkit olisi tärkeämpiä seurattavia asioita!

Toimituksen poiminnat